Känn dig trygg med oss i frågor om familjerätt

Vid äktenskapsskillnad (skilsmässa) eller upplösning av samboförhållande (separation) kommer ofta frågor upp om vad som ska gälla för barnen efter det att föräldrarna gått skilda vägar.

Frågor som kan bli föremål för tvist i domstol är t e x eventuell ensam vårdnad för en av föräldrarna, var barnen ska bo och vilket umgänge barnen ska ha med den förälder barnet inte bor tillsammans med. Vårdnaden om barnen kan också efter en separation förbli gemensam. Växelvisboende för barnen t e x en vecka hos vardera föräldern är också en tänkbar lösning för barnen. För mer information om familjerätt såsom vårdnad, boende och umgänge gällande barn är Du välkommen att kontakta advokatbyrån.

Advokat Anna Borglin Bogren
Hand och bok

Brottmål

Är Du anklagad för brott eller har Du blivit utsatt för brott har Du ofta rätt till en advokat eller jurist som betalas av staten/det allmänna. Den som står anklagad för brott erhåller juridisk hjälp av en försvarare, den som blivit utsatt för brott har rätt till juridisk stöd och hjälp från ett målsägandebiträde. Det är ofta en god idé att så tidigt som möjligt i kontakter med myndigheterna begära att myndigheten ser till att en försvarare eller målsägandebiträde förordnas för Dig. Antingen Du är i behov av en försvarare eller målsägandebiträde är Du välkommen att kontakta advokatbyrån för att diskutera Ditt ärende närmare. Advokatbyrån åtar sig också uppdrag som särskild företrädare för barn, i de fall en vårdnadshavare misstänks för brott.

 

Reservoarpenna

Migrationsrätt

Många som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige har rätt att erhålla hjälp av ett offentligt biträde, en advokat eller jurist som tar till vara den enskildes intressen gentemot bl a Migrationsverket. På advokatbyrån åtar vi oss uppdrag som offentliga biträden åt såväl vuxna som barn.

 

Ordförandeklubba

Socialrätt

Inom det förvaltningsrättsliga området tillhandahåller advokatbyrån tjänster gällande LVU och LVM. De flesta enskilda som har kontakt med sociala myndigheter gällande LVU och LVM känner sig utsatta och upplever situationen som svår.

När en domstol rättsligt prövar frågan om omedelbart omhändertagande och sedan fortsatt vård har den enskilde rätt till ett offentligt biträde (t ex en advokat). Staten/det allmänna står för kostnaderna för det offentliga biträdet. Önskar Du diskutera LVU och LVM närmare är Du välkommen att kontakta advokatbyrån.

Juridikböcker

Rättsskydd

I de flesta hem- och villaförsäkringarna ingår ett rättsskydd. Rättsskyddet innebär att ditt försäkringsbolag betalar delar av kostnaderna för en advokat. I tvister som rör barn; vårdnad, boende och umgänge kan du ofta använda ditt rättsskydd. Advokatbyrån hjälper dig att ansöka om rättsskydd.

Rättshjälp

Om du inte kan använda ditt rättsskydd eller helt saknar försäkring med rättsskydd kan du under vissa förutsättningar beviljas rättshjälp. Staten betalar då delar av advokatkostnaderna. Observera dock att en inledande timmes s k rådgivning måste du stå för själv. Advokatbyrån hjälper till att ansöka om rättshjälp.

Tvist om arvode m.m. med en advokat

Alla advokater står under Advokatsamfundets tillsyn. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar tvister gällande arvode eller andra ekonomiska krav som en enskild konsument riktar mot en advokat. Hur du kommer i kontakt med konsumenttvistnämnden framgår på advokatsamfundets hemsida.

Om oss

Anna Borglin Bogren studerade juridik vid Lunds universitet och sedan även vid universitetet Pantheon-Assas i Paris.

Hon tog sin jur kand 1997. Därefter påbörjade hon tingstjänstgöring vid tingsrätten i Sundsvall och avslutade den sedan vid tingsrätten i Stenungsund. Anna Borglin Bogren har därefter arbetat inom olika rättsområden på advokatbyrå, men sedan 2004 framförallt med humanjuridik. Sedan 2006 är hon ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Kontakt