FÖRVALTNINGSRÄTT, SOCIALRÄTT

Inom det förvaltningsrättsliga området tillhandahåller advokatbyrån tjänster gällande LVU och LVM. De flesta enskilda som har kontakt med sociala myndigheter gällande LVU och LVM känner sig utsatta och upplever situationen som svår.

När en domstol rättsligt prövar frågan om omedelbart omhändertagande och sedan fortsatt vård har den enskilde rätt till ett offentligt biträde (t ex en advokat). Staten/det allmänna står för kostnaderna för det offentliga biträdet.
Önskar Du diskutera LVU och LVM närmare är Du välkommen att kontakta advokatbyrån.