RÄTTSSKYDD

Rättsskydd

I de flesta hem- och villaförsäkringarna ingår ett rättsskydd. Rättsskyddet innebär att ditt försäkringsbolag betalar delar av kostnaderna för en advokat. I tvister som rör barn; vårdnad, boende och umgänge kan du ofta använda ditt rättsskydd. Advokatbyrån hjälper dig att ansöka om rättsskydd.

 

Rättshjälp

Om du inte kan använda ditt rättsskydd eller helt saknar försäkring med rättsskydd kan du under vissa förutsättningar beviljas rättshjälp. Staten betalar då delar av advokatkostnaderna. Observera dock att en inledande timmes s k rådgivning måste du stå för själv. Advokatbyrån hjälper till att ansöka om rättshjälp.

 

Tvist om arvode m.m. med en advokat

Alla advokater står under Advokatsamfundets tillsyn. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar tvister gällande arvode eller andra ekonomiska krav som en enskild konsument riktar mot en advokat. Hur du kommer i kontakt med konsumenttvistnämnden framgår på advokatsamfundets hemsida.