OM ANNA BORGLIN BOGREN

Anna Borglin Bogren studerade juridik vid Lunds universitet och sedan även vid universitetet Pantheon-Assas i Paris.

Hon tog sin jur kand 1997. Därefter påbörjade hon tingstjänstgöring vid tingsrätten i Sundsvall och avslutade den sedan vid tingsrätten i Stenungsund. Anna Borglin Bogren har därefter arbetat inom olika rättsområden på advokatbyrå, men sedan 2004 framförallt med humanjuridik.

Sedan 2006 är hon ledamot av Sveriges advokatsamfund.