BROTTMÅL

Är Du anklagad för brott eller har Du blivit utsatt för brott har Du ofta rätt till en advokat eller jurist som betalas av staten/det allmänna.

Den som står anklagad för brott erhåller juridisk hjälp av en försvarare, den som blivit utsatt för brott har rätt till juridisk stöd och hjälp från ett målsägandebiträde. Det är ofta en god idé att så tidigt som möjligt i kontakter med myndigheterna begära att myndigheten ser till att en försvarare eller målsägandebiträde förordnas för Dig.

Antingen Du är i behov av en försvarare eller målsägandebiträde är Du välkommen att kontakta advokatbyrån för att diskutera Ditt ärende närmare.
Advokatbyrån åtar sig också uppdrag som särskild företrädare för barn, i de fall en vårdnadshavare misstänks för brott.