MIGRATIONSRÄTT

Många som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige har rätt att erhålla hjälp av ett offentligt biträde, en advokat eller jurist som tar till vara den enskildes intressen gentemot bl a Migrationsverket.
På advokatbyrån åtar vi oss uppdrag som offentliga biträden åt såväl vuxna som barn.