FAMILJERÄTT

Vid äktenskapsskillnad (skilsmässa) eller upplösning av samboförhållande (separation) kommer ofta frågor upp om vad som ska gälla för barnen efter det att föräldrarna gått skilda vägar.

Frågor som kan bli föremål för tvist i domstol är t e x eventuell ensam vårdnad för en av föräldrarna, var barnen ska bo och vilket umgänge barnen ska ha med den förälder barnet inte bor tillsammans med.

Vårdnaden om barnen kan också efter en separation förbli gemensam. Växelvisboende för barnen t e x en vecka hos vardera föräldern är också en tänkbar lösning för barnen.

För mer information om familjerätt såsom vårdnad, boende och umgänge gällande barn är Du välkommen att kontakta advokatbyrån.

 

Läs om Rättshälp och Rättsskydd här >